SEO monitoring

Onderhoud, advies en rapportage

Na het optimaliseren van de website, gaan we bijhouden hoe de website zich ontwikkelt: als alle aanbevelingen correct doorgevoerd worden, moet de website beter en vaker gevonden worden. We kijken hierbij als eerste naar de bezoekcijfers, meldingen vanuit Google Search Console en de rankings bij Google voor belangrijke zoekwoorden. Daarnaast houden we bij wat er gebeurt op de website, controleren we nieuwe content op zoekmachinevriendelijkheid en houden we de inkomende links bij. Tot slot volgen we de ontwikkelingen op SEO gebied en veranderingen in de zoekalgoritmes.

Puntsgewijs valt onder de maandelijkse monitoring:

  • Bezoekers afgelopen maand en de ontwikkelingen daarin
  • Rankings bij de zoekmachines
  • Google Webmaster Tools
  • SEO-check van de website en eventuele nieuwe pagina’s
  • Keyword research voor nieuwe onderwerpen
  • Inkomende links
  • Wijzigingen zoekalgoritmes
  • Activiteit van de concurrentie

Iedere maand sturen we een managementrapportage met een heldere analyse en aanbevelingen. Door de website regelmatig te monitoren, zorgen we voor een blijvend optimale klant- en zoekmachinevriendelijkheid van de website.

Uiteraard is het ook mogelijk om een andere frequentie te kiezen, bijvoorbeeld per kwartaal of zelfs per halfjaar. Het nadeel hiervan is wel, dat als er net na een check-up bepaalde problemen ontstaan, deze pas laat ontdekt worden.

Wilt u meer weten over SEO monitoring, onderhoud of advies betreffende uw website? Neem dan contact met ons op!