SEO scan (SEO analyse)

Het optimaliseren van een website begint met een uitgebreide SEO scan (SEO analyse) van een website als geheel. Daar komen altijd diverse aanbevelingen uit voort, waarmee de hele website klant- en zoekmachinevriendelijker wordt. Hiermee wordt de basis van de website versterkt en een goed fundament gelegd voor de optimalisatie op paginaniveau.

De optimalisatie op paginaniveau is dan ook de volgende stap bij het analyseren van de website. Daarbij wordt per pagina gekeken hoe deze zo optimaal mogelijk ingericht kan worden. Uiteraard is het doel een zo hoog mogelijke ranking te krijgen bij de zoekmachines, maar er wordt ook gekeken naar zaken zoals conversie. Het vervolgonderzoek op paginaniveau kan gelijktijdig uitgevoerd worden met het doorvoeren van de voorgestelde verbeteringen voor de website als geheel.

Na de SEO scan voor de website als geheel en de verschillende analyses op paginaniveau, komen we in de onderhoudsfase terecht. Hierbij monitoren we (meestal) maandelijks o.a. hoe de indexatie van de website zich ontwikkelt, de ontwikkeling van de ranking van de website bij Google en of het aantal bezoekers op de website toeneemt. Ook houden we diverse SEO-indicatoren in de gaten en controleren we of alles nog goed is ingesteld en zich geen gekke dingen voordoen.

Analyse op websiteniveau

Bij de eerste SEO scan van de website, wordt de website in zijn geheel geanalyseerd. Hierbij kijken we o.a. naar de volgende aspecten:

 • Navigatiestructuur en flow door de website
 • Huidige indexering van de website door Google en ranking op belangrijke zoekwoorden
 • Gebruikte techniek, inzet van hulpmiddelen, URL-structuur
 • Inhoud van de website, gebruik meta descriptions, page titles en afbeeldingen
 • Inkomende links vanaf andere websites
 • Gebruik sociale media

Uit de analyse komt een uitgebreid rapport uit naar voren, met daarin een gedetailleerd verslag, maar aan het einde ook een puntsgewijze opsomming van alle adviezen, ingedeeld in must do’s, quickwins en mogelijke vervolgacties. Aan de hand van deze managementrapportage, kan vervolgens samen met de opdrachtgever besloten worden hoe de verschillende aanbevelingen doorgevoerd kunnen worden op de website.

Naast een uitgebreide analyse van de website als geheel, analyseren we ook één pagina op paginaniveau. Aan de hand hiervan kan deze pagina al geoptimaliseerd worden en hierdoor kunnen we ook een betere inschatting maken voor fase 2 van onze aanpak, waarbij alle pagina’s op paginaniveau worden geanalyseerd.

De verschillende aanbevelingen die uit de analyse voortkomen, zullen veelal door (een werknemer van) de opdrachtgever zelf uitgevoerd kunnen worden. Bij technische aanpassingen aan de website is veelal de ontwikkelaar nodig. Creatis kan uiteraard assisteren bij het doorvoeren van de verschillende wijzigingen.

Analyse en optimalisatie op paginaniveau

Naast het op orde zijn van de website als geheel, is het belangrijk om ook op paginaniveau de website te optimaliseren. Hierbij wordt als eerste gekeken naar het onderwerp van de pagina en welke zoekwoorden daarbij horen: zoekt men bij Google op de terminologie die nu op de website gebruikt wordt, of zijn er alternatieve woorden waar veel vaker op gezocht wordt? Dan kan het verstandig zijn om die alternatieve woorden te gaan gebruiken.

En er zijn natuurlijk nog meer aandachtspunten. Als we alles optimaliseren, zal een pagina steeds beter ranken bij de zoekmachines. Puntsgewijs de verschillende optimalisatieslagen:

 • Op welke termen wordt de pagina nu gevonden
 • Zoekwoordonderzoek: sluit de gebruikte terminologie aan op de doelgroep
 • SEO-titel, meta-beschrijving, meta-keywords en URL van de pagina
 • Techniek en gebruik header-tags
 • Opmaak, correct taalgebruik en actualiteit inhoud
 • Gebruikte afbeeldingen en video
 • Duplicate content

Na het optimaliseren van uw website, is het voorlopig het meeste werk gedaan en gaan we over tot monitoring en onderhoud van de SEO van uw website. Lees meer daarover op de pagina SEO monitoring.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op!